พบ 8 รายการประกาศ������������������ ��������������������� ���������������������������